Iran APPFP

صنعت تولید لوله و اتصالات PVC با قدمتی بیش از ۵۰ سال در ایران، افتخار تولید و عرضه اولین لوله های پلیمری ایران را در کارنامه خود دارد.علیرغم اینکه اولین لوله های PVC تولید شده در ایران برای بخش آبرسانی بوده است اما شرایط خاص حاکم بر جامعه در سالهای پس از جنگ و عدم وجود یک تشکل صنفی منسجم سبب شد تا رفته رفته سایر لوله های پلیمیری جوان تر، بازار این لوله در بخش آبرسانی را به خود اختصاص دهند و در این جدال، لوله های PVCعلاوه بر واگذاری قسمت عمده ای از سهم بازار، بخش وسیعی از هویت ذاتی خود را نیز از دست می‌داد.نیاز به وجود یک تشکل صنفی برای حراست و پشتیبانی از صنعت و دفاع از حقوق مصرف کنندگان این صنعت و کسب دوباره جایگاه شایسته این لوله در بازار ابه شدت ضروری می‌نمود.

 لذا انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصلات PVC در سال ۱۳۷۴ توسط جمعی از بزرگان صنعت لوله و اتصلات PVC در ایران و در راس آن‌ها حاج آقا علی صالحی علاء تاسیس شد.