ایزو ۱۴۰۰۱

ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ (مدیریت محیط زیست)
استاندارد ایزو۱۴۰۰۱ معیارهایی برای سیستم مدیریت محیط زیست فراهم می‌کند. این استاندارد، مقتضیات عملکرد محیطی را تعیین نمی‌کند، بلکه چارچوبی فراهم می‌کند تا یک شرکت یا سازمان بتواند یک سیستم مدیریت محیطی مؤثر تنظیم نماید. هر سازمانی بدون توجه به نوع یا بخش فعالیت خود می‌تواند از این استاندارد استفاده کند. استفاده از این استاندارد، این اطمینان را برای مدیریت شرکت و کارکنان آن و سهامداران خارجی ایجاد می‌کند که اثرات محیطی اندازه‌گیری شده و بهبود یافته است.
مزایای ایزو۱۴۰۰۱
•    کاهش هزینه مدیریت ضایعات
•    صرفه‌جویی در مصرف انرژی و مواد
•    کاهش هزینه توزیع
•    بهبود تصویر شرکتی بین تنظیم‌گران، مشتریان، و عموم

سری استانداردهای DIN EN ISO 14000 شامل خانواده ای از استانداردهای بین المللی در رابطه با سیستم های زیست محیطی بوده که در سال ۱۹۹۶ میلادی توسط کمیته فنی ۲۰۷ سازمان جهانی ایزو بوجود آمده اند . این سیستم ها بخشی از الزامات مدیریتی که همان ساختار سازمانی ، منابع لازم جهت انجام ، برنامه ریزی و طرح ریزی فعالیتها ،تشریح مسئولیتها ، معین نمودن روشها و نحوه اجرای کار در راستای حفظ محیط زیست است را شامل می شود.

استاندارد مذکور تضمین کیفیت محصول و ارائه خدمات را به لحاظ هماهنگی با الزامات زیست محیطی و حفظ آن بیان می نمایند.

چه کسی سود می برد؟

برای سازمان هایی که مدیریت زیست محیطی را به عنوان بخشی از زیر بناهای فلسفه مدیریت سازمان خود انتخاب کرده اند و بر اساس آن فعالیتهای خودرا در سطح استانداردهای زیست محیطی در سطح جهانی انجام می دهند.

چه چیزی به دست می آید؟

  • توجه به جنبه های زیست محیطی در ارائه خدمات ، تولبد و کاهش سطح ریسک های زیست محیطی در فعالیت های شرکت
  • بهبود فعالیت های شرکت در قبال محیط زیست و توجه به کیفیت زیست محیطی محصولات (خدمات و کالا)
  • تقویت و حصول اطمینان از کارایی سازمان  در قبال مشتری و جامعه با وضوح مسئولیتها
  • صرفه جویی در هزینه وزمان با توجه به نگرش سیستماتیک و آینده نگر
  • افزایش رضایت در محیط و ایجاد انگیزه در کارکنان
  • تقویت تصویر شرکت در عرصه رقابت های ملی و بین المللی
Iso-2