استاندارد PE100-PE80

 استاندارد ” پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی‌- ویژگی‌ها ‌” نخستین‌ بار در سال‌ ۱۳۵۳ تهیه‌ شد. این‌ استاندارد براساس‌ پیشنهادهای‌ رسیده‌ و بررسی‌ و تأیید کمیسیون‌های‌ مربوط‌ برای‌  دومین بار  مورد تجدیدنظر قرار گرفت‌ و در  سیصد و پنجمین  جلسه‌ کمیته‌ ملی‌ استاندارد شیمیایی و پلیمر مورخ‌  ۲۶/۱۲/۸۲  تصویب‌ شد. اینک‌ این‌ استاندارد به‌ استناد بند یک‌ ماده‌ ۳ قانون‌ اصلاح‌ قوانین‌ و مقررات‌ مؤسسه‌ استاندارد و تحقیقات‌ صنعتی‌ ایران‌ مصوب‌ بهمن‌ ماه‌ ۱۳۷۱ به‌ عنوان‌ استاندارد ملی‌ ایران‌ منتشر می‌شود.

برای‌ حفظ‌ همگامی‌ و هماهنگی‌ با تحولات‌ و پیشرفتهای‌ ملی‌ و جهانی‌ در زمینه‌ صنایع‌، علوم‌ و خدمات‌، استانداردهای‌ ملی‌ ایران‌ در مواقع‌ لزوم‌ تجدیدنظر خواهد شد و هر گونه‌ پیشنهادی‌ که‌ برای‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ این‌ استاندارد ارائه‌ شود، در تجدیدنظر بعدی‌ مورد توجه‌ قرار خواهد گرفت‌. بنابراین‌ برای‌ مراجعه‌ به‌ استانداردهای‌ ملی‌ ایران‌ باید همواره‌ از آخرین‌ تجدیدنظر آنها استفاده‌ کرد.

در تهیه‌ و تجدیدنظر این‌ استاندارد سعی‌ شده‌ است‌ که‌ ضمن‌ توجه‌ به‌ شرایط‌ موجود و نیازهای‌ جامعه‌، در حد امکان‌ بین‌ این‌ استاندارد و استانداردهای‌ بین‌المللی‌ و استاندارد ملی‌ کشورهای‌ صنعتی‌ و پیشرفته‌ هماهنگی‌ ایجاد شود.

منابع‌ و مآخذی‌ که‌ برای‌ تهیه‌ این‌ استاندارد به‌ کار رفته‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

۱- استاندارد ملی ایران ۱۳۳۱: سال ۱۳۷۰ ویژگی های لوله های پلی اتیلنی برای آبرسانی

۲- ISO 4427: 1996, Polyethylene (PE) pipes for water Supply- Specifications

۳- DIN 8074: 1999, Polyethylene (PE) pipes-

Dimension

۴- DIN 8075: 1999, Polyethylene (PE) pipes-

General quality requirements and testing

برای دانلود فایل کامل استاندارد ۱۳۳۱ اینجا کلیک کنید