ارزیابی آب و خاک

قریب  به ۱۵  سال  از شروع طرح ملی توسعه  روشهای آبیاری تحت فشار در کشور می‌گذرد در طی این مدت با حمایت‌های دولت در مقاطع مختلف نزدیک به ۷۲۰ هزار هکتار، حدود ۱۰%  از اراضی آبی کشور تحت پوشش این روش آبیاری قرار گرفته است. یکی ازموضوعات مهم بخش کشاورزی استفاده بهینه از آب مصرفی  و افزایش راندمان آبیاری میباشد و دراین زمینه استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار میتواند بسیار موثر باشد

بدیهی است یکی از عوامل مهم که موجب پایداری این سیستم‌های آبیاری در سطح مزارع می‌گردد کیفیت مطلوب تولید لوازم و تجهیزات آبیاری است. از مهمترین و پر هزینه‌ترین این لوازم، لوله و اتصالات پلی‌اتیلن می‌باشد که در انواع پروژه‌های آبیاری تحت فشار و انتقال آب به کار می‌رود.

طی سالهای اخیر دفتر شبکه‌ها و روشهای آبیاری با انتخاب مشاور، شناخت کلی از توان و پتانسیل و سطح کیفیت کارخانه‌های تولید کننده بدست آورده است. متأسفانه در بعضی از موارد مشاهده می‌گردد که مناقصاتی که بابت خرید و تهیه این لوازم صورت می‌گیرد، بعلت ارائه قیمت پائین ، کیفیت این لوازم فدای قیمت می‌گردد که این امر موجب کاهش عمر مفید سیستم‌ها و در نهایت اثرات منفی در توسعه طرح را موجب می‌گردد.

لذا ضروری است انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات و شرکتهای تولید کننده لوله با مساعدت و حمایت دفتر شبکه‌ها و روشهای آبیاری و کارشناسان ذیصلاح و مطلع و مشاورین با تجربه درصدد رتبه‌بندی و رده‌بندی شرکت‌های سازنده برآیند و با تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل مناسب شرکتهای تولید کننده را طبق معیار و ضوابط اصولی رده‌بندی و به مناطق مختلف کشور اعلام نمائید.

کاربرد لوله و اتصالات پلی‌اتیلن با کیفیت مطلوب در پروژه های آب و خاک ،ارتقاء کیفیت تولید در عرضه لوازم و تجهیزات، ایجاد رقابت بین تولید کنندگان می‌تواند از اهداف اصلی رده‌بندی شرکت‌های مذکور باشد.

شرکت سسکو در ارزیابی اولیه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی رتبه C  و هم اکنون دارای رتبه B  میباشد که به حمدالله تلاش دارد به زودی رتبه A را در جمع تولید کنندگان برتر پلی اتیلن کشوربه دست آورد.

abokhak