مقایسه استاندارد PE63, PE80, PE100

مقایسه استاندارد PE63, PE80, PE100

پاره ای از مشخصات فنی پلی اتیلن جهت مقایسه خواص مکانیکی در سه گونه

PE63, PE80, PE100

 

روش آزمون

PE100

PE80

PE63

واحد

مشخصه

ISO 8033

۰٫۹۶

۰٫۹۵۶

۰٫۹۵۱

gr/cm3

دانسیته در ۲۳ درجه

ISO 1133

۰٫۴

۰٫۳

۰٫۵

gr/10min

شاخص جریان مذاب (۵/۱۹۰ Kg)

ISO 527

۲۳

۲۲

 

mpa

تنش تسلیم

ISO TR 9080

۱۰

۸

۶۳

mpa

حداقل استحکام مورد نیاز MIRS

ISO 12162

۸

۶٫۳

۵

mpa

تنش طرح هیدرواستاتیک

EN 728

<30t<15

>15

 

min

زمان اکسیداسیون القائی در ۲۰oc

ISO 6964

۲-۲٫۵

۲-۲٫۵

۲-۲٫۵

%

میزان دوده

ISO DIS 13477

>10

۲۵

۱

bar

مقاومت در برابر رشد سریع ترک در آزمون pcs4

ISO 13479

۵۰۰h

۱۶۵h

۵۰h

 

تست ضربه در ۸۰oc و تنش ۴ مگاپاسکال

EN 33479

۱۹۰۰

۶۰۰

۱۲۰

h

مقاومت در برابر رشد آرام ترک در ۸۰oc

ISO 527-2

۱۱۵۰

۹۵۰

۸۰۰

mpa

مدول الاستیسیته

 

با توجه به جدول  ذیل می توان پی برد که با بالاتر رفتن عدد نشان دهنده نوع پلی اتیلن ویژگیها و کیفیت محصولات تولیدی بهبود چشمگیری پیدا می نمایند.بر این اساس است که در بسیاری از کشورها تلاش های زیادی  برای جایگزینی PE100 به جای PE80 صورت گرفته است.

 

مزایای PE 100 نسبت به PE 80:

١ـ داشتن مقاومت بالاتر در فشارهای کاری بالا و با قطرهای خارجی مشابه

٢ـ داشتن مقاومت بالاتر وضخامت کمتر علیرغم قطر خارجی یکسان در فشارهای کاری مشابه

٣ـ صرفه جویی در هزینه با توجه به وزن کمتر در فشارهای کاری مشابه

۴ـ توانایی انتقال حجم بالاترس